اطلاعیه فروشگاه

دانلود کده فایل ترماکیس محلی جهت دانلود تحقیق، دانلود پروژه های تخصصی و دانشگاهی، کتاب های تخصصی و طرح های تحقیقاتی در زمینه برق و مخابرات، ستاره شناسی و نجوم و برنامه ریزی شهری می باشد. توصیه می گردد حتما برای یافتن پروژه مورد نظر از قسمت جستجوی محصولات استفاده نمایید. در صورتی که به یک پروژه با موضوعی خاص غیر از پروژه های موجود نیاز دارید می توانید سفارش خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید تا محصول مورد نظر برای فروش در فروشگاه ارائه گردد. اگر به هر دلیلی نسبت به بالا و یا پایین بودن قیمت ها نظری داشتید، حتما با ما در میان بگذارید. دانشجویان عزیز می توانند با ارسال فایل اسکن شده کارت دانشجویی از تخفیف 50 درصد برخوردار گردند. ایمیل: termakiss@gmail.com

دانلود کتاب - کتاب تخصصی در مورد مخابرات بیسیم - Wireless Communications over MIMO Channels

دانلود کتاب - کتاب تخصصی در مورد مخابرات بیسیم - Wireless Communications over MIMO Channels

 

 

Wireless Communications over MIMO Channels


این کتاب در قالب pdf و به زبان انگلیسی می باشد.

 

  Wireless Communications over MIMO Channels - 2006
Applications to CDMA and Multiple Antenna Systems
Volker Kuhn

A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION

Contents

Preface xi
Acknowledgements xv
List of Abbreviations xvii
List of Symbols xxi
1 Introduction to Digital Communications 1
1.1 Basic SystemModel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Multiple Access Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.3 Principle Structure of SISO Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Characteristics ofMobile Radio Channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 Equivalent Baseband Representation . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.2 Additive White Gaussian Noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3 Frequency-Selective Time-Variant Fading . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.4 Systems with Multiple Inputs and Outputs . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3 Signal Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3.1 Optimal Decision Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.3.2 Error Probability for AWGN Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3.3 Error and Outage Probability for Flat Fading Channels . . . . . . . 22
1.3.4 Time-Discrete Matched Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4 Digital Linear Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4.2 Amplitude Shift Keying (ASK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4.3 Quadrature Amplitude Modulation (QAM) . . . . . . . . . . . . . . 30
1.4.4 Phase Shift Keying (PSK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5 Diversity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.5.1 General Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.5.2 MRC for Independent Diversity Branches . . . . . . . . . . . . . . 40
1.5.3 MRC for Correlated Diversity Branches . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.6 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2 Information Theory 51
2.1 Basic Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.1.1 Information, Redundancy, and Entropy . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.1.2 Conditional, Joint and Mutual Information . . . . . . . . . . . . . . 53
2.1.3 Extension for Continuous Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.1.4 Extension for Vectors and Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2 Channel Coding Theorem for SISO Channels . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.2.1 Channel Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.2.2 Cutoff Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2.3 Gallager Exponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.2.4 Capacity of the AWGN Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.2.5 Capacity of Fading Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.6 Channel Capacity and Diversity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.3 Channel Capacity ofMIMO Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.4 Channel Capacity for Multiuser Communications . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.4.1 Single Antenna AWGN Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.4.2 Single Antenna Flat Fading Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.4.3 Multiple Antennas at Transmitter and Receiver . . . . . . . . . . . . 85
2.5 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3 Forward Error Correction Coding 91
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.2 Linear Block Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.2.1 Description byMatrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.2.2 Simple Parity Check and Repetition Codes . . . . . . . . . . . . . . 97
3.2.3 Hamming and Simplex Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.2.4 Hadamard Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.2.5 Trellis Representation of Linear Block Codes . . . . . . . . . . . . 99
3.3 Convolutional Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.3.1 Structure of Encoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.3.2 Graphical Description of Convolutional Codes . . . . . . . . . . . . 104
3.3.3 Puncturing Convolutional Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.3.4 ML Decoding with Viterbi Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.4 Soft-Output Decoding of Binary Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.4.1 Log-Likelihood Ratios – A Measure of Reliability . . . . . . . . . . 109
3.4.2 General Approach for Soft-Output Decoding . . . . . . . . . . . . . 112
3.4.3 Soft-Output Decoding for Walsh Codes . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.4.4 BCJR Algorithm for Binary Block Codes . . . . . . . . . . . . . . 115
3.4.5 BCJR Algorithm for Binary Convolutional Codes . . . . . . . . . . 118
3.4.6 Implementation in Logarithmic Domain . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.5 Performance Evaluation of Linear Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.5.1 Distance Properties of Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.5.2 Error Rate Performance of Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.5.3 Information Processing Characteristic . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.6 Concatenated Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3.6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
3.6.2 Performance Analysis for Serial Concatenation . . . . . . . . . . . . 137
3.6.3 Performance Analysis for Parallel Concatenation . . . . . . . . . . . 141
3.6.4 Turbo Decoding of Concatenated Codes . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.6.5 EXIT Charts Analysis of Turbo Decoding . . . . . . . . . . . . . . 153
3.7 Low-Density Parity Check (LDPC) Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
3.7.1 Basic Definitions and Encoding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
3.7.2 Graphical Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
3.7.3 Decoding of LDPC Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
3.7.4 Performance of LDPC Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.8 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
4 Code Division Multiple Access 173
4.1 Fundamentals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
4.1.1 Direct-Sequence Spread Spectrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
4.1.2 Direct-Sequence CDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
4.1.3 Single-User Matched Filter (SUMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
4.1.4 Spreading Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
4.2 OFDM-CDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
4.2.1 Multicarrier Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
4.2.2 Orthogonal Frequency Division Multiplexing . . . . . . . . . . . . . 195
4.2.3 Combining OFDMand CDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.3 Low-Rate Channel Coding in CDMA Systems . . . . . . . . . . . . . . . . 208
4.3.1 Conventional Coding Scheme (CCS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
4.3.2 Code-Spread Scheme (CSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
4.3.3 Serially Concatenated Coding Scheme (SCCS) . . . . . . . . . . . . 211
4.3.4 Parallel Concatenated Coding Scheme (PCCS) . . . . . . . . . . . . 214
4.3.5 Influence of MUI on Coding Schemes . . . . . . . . . . . . . . . . 216
4.4 Uplink Capacity of CDMA Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
4.4.1 Orthogonal Spreading Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
4.4.2 Random Spreading Codes and Optimum Receiver . . . . . . . . . . 220
4.4.3 Random Spreading Codes and Linear Receivers . . . . . . . . . . . 222
4.5 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
5 Multiuser Detection in CDMA Systems 227
5.1 Optimum Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
5.1.1 Optimum Joint Sequence Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
5.1.2 Joint Preprocessing and Subsequent Separate Decoding . . . . . . . 229
5.1.3 Turbo Detection with Joint Preprocessing and Separate Decoding . . 231
5.2 Linear Multiuser Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
5.2.1 Decorrelator (Zero-Forcing, ZF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
5.2.2 Minimum Mean Squared Error Receiver (MMSE) . . . . . . . . . . 236
5.2.3 Linear Parallel Interference Cancellation (PIC) . . . . . . . . . . . . 240
5.2.4 Linear Successive Interference Cancellation (SIC) . . . . . . . . . . 243
5.3 Nonlinear Iterative Multiuser Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
5.3.1 Nonlinear Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
5.3.2 Uncoded Nonlinear Interference Cancellation . . . . . . . . . . . . . 247
5.3.3 Nonlinear Coded Interference Cancellation . . . . . . . . . . . . . . 253
5.4 Combining Linear MUD and Nonlinear SIC . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
5.4.1 BLAST-like Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
5.4.2 QL Decomposition for Zero-Forcing Solution . . . . . . . . . . . . 258
5.4.3 QL Decomposition for MMSE Solution . . . . . . . . . . . . . . . 268
5.4.4 Turbo Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
5.5 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
6 Multiple Antenna Systems 275
6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
6.2 Spatial Diversity Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
6.2.1 Receive Diversity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
6.2.2 Performance Analysis of Space–Time Codes . . . . . . . . . . . . . 279
6.2.3 Orthogonal Space–Time Block Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
6.2.4 Space–Time Trellis Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
6.3 Multilayer Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
6.3.1 Channel Knowledge at the Transmitter and Receiver . . . . . . . . 304
6.3.2 Channel Knowledge only at the Receiver . . . . . . . . . . . . . . . 306
6.3.3 Performance of Multilayer Detection Schemes . . . . . . . . . . . . 308
6.3.4 Lattice Reduction-Aided Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
6.4 Linear Dispersion Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
6.4.1 LD Description of Alamouti’s Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . 320
6.4.2 LD Description of Multilayer Transmissions . . . . . . . . . . . . . 321
6.4.3 LD Description of Beamforming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
6.4.4 Optimizing Linear Dispersion Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
6.4.5 Detection of Linear Dispersion Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
6.5 Information Theoretic Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
6.5.1 UncorrelatedMIMO Channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
6.5.2 CorrelatedMIMO Channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
6.6 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Appendix A Channel Models 329
A.1 Equivalent Baseband Representation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
A.2 Typical Propagation Profiles for Outdoor Mobile Radio Channels . . . . . . 330
A.3 Moment-Generating Function for Ricean Fading . . . . . . . . . . . . . . . 331
Appendix B Derivations for Information Theory 333
B.1 Chain Rule for Entropies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
B.2 Chain Rule for Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
B.3 Data-Processing Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Appendix C Linear Algebra 335
C.1 Selected Basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
C.2 Householder Reflections and Givens Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
C.3 LLL Lattice Reduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً قوانین زیر را مطالعه و تایید نمایید. 1. قبل از خرید فایل حتماً اطلاعات مربوط به آن فایل را دقیقاً مطالعه فرمایید. 2. در صورت کافی نبودن اطلاعات موجود در مورد فایل مورد نظرتان، از قسمت تماس با ما اطلاع دهید تا اطلاعات دقیقتری برایتان ارسال گردد. 3. پس از خرید مبلغ واریزی قابل برگشت نخواهد بود، مگر در مواردی که فایل خریداری شده با توضیحات موجود در سایت مطابقت نداشته باشد.

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Wireless-Communications-over-MIMO-Channels_185516_5725.zip3.3 MB

دانلود تحقیق مهندسی مخابرات - طراحی آنتن پچ میکرواستریپ کامپکت برای استفاده در دستگاه های بیسیم-سلولی

دانلود تحقیق مهندسی مخابرات - طراحی آنتن پچ میکرواستریپ کامپکت برای استفاده در دستگاه های بیسیم-سلولی   طراحی آنتن پچ میکرواستریپ کامپکت برای استفاده در دستگاه های بیسیم-سلولی   این تحقیق در قالب فایل PDF و به زبان انگلیسی می باشد. برای دانشجویانی که مشتاق طراحی آنتن های میکرواستریپ هستند توصیه می گردد. ابعاد آنتن طراحی شده نیز در تحقیق آمده است که جهت شبیه سازی با HFSS می تواند مفید باشد. مخصوصا فصل 4 که مربوط به طراحی آنتن و ارائه نتایج است برای یادگیری نحوه طراحی آنتن میکرو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود کتاب - طراحی آنتن میکرواستریپ - Microstrip Antenna Design Handbook

دانلود کتاب - طراحی آنتن میکرواستریپ - Microstrip Antenna Design Handbook     کتاب طراحی آنتن میکرواستریپ (Microstrip Antenna Design Handbook)     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود کتاب - طراحی و آنالیز سیستم های رادار با نرم افزار متلب - Radar Systems Analysis and Design Using MatLab

دانلود کتاب - طراحی و آنالیز سیستم های رادار با نرم افزار متلب - Radar Systems Analysis and Design Using MatLab   کتاب طراحی و آنالیز سیستم های رادار با نرم افزار متلب (Radar Systems Analysis and Design Using MatLab ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه آموزش نرم افزار HFSS-High Frequency Structural Simulator

مجموعه آموزش نرم افزار HFSS-High Frequency Structural Simulator     مجموعه آموزش نرم افزار HFSS     این مجموعه حاوی 3 فایل PDF می باشد که با کمک مطالب و مثال های موجود در آنها که مخصوص شرکت ANSOFT می باشد، بخش قابل توجهی از مشکل دانشجویان مخابرات و محققینی که با این نرم افزار سر و کار دارند و تسلط کافی بر آن ندارند، مرتفع خواهد شد. فایل اول با عنوان HFSS Full Book محصول 2005 شرکت ANSOFT است و کتابی کامل و جامع برای آموزش نرم افزار HFSS ور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود کتاب - اصول مخابرات - Fundamentals of Telecommunications

دانلود کتاب - اصول مخابرات - Fundamentals of Telecommunications    Fundamentals of Telecommunications این کتاب در قالب pdf و به زبان انگلیسی می باشد.      Fundamentals of Telecommunications - 2005 Second Edition Roger L. Freeman A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION Contents Preface xxiii Chapter 1 Introductory Concepts 1 1.1 What Is Telecommunication? 1 1.2 Telecommunication Will Touch Everybody 1 1.3 Introductory Topics ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود کتاب - کتاب تخصصی در مورد مخابرات بیسیم - Wireless Communications over MIMO Channels

دانلود کتاب - کتاب تخصصی در مورد مخابرات بیسیم - Wireless Communications over MIMO Channels     Wireless Communications over MIMO Channels این کتاب در قالب pdf و به زبان انگلیسی می باشد.     Wireless Communications over MIMO Channels - 2006 Applications to CDMA and Multiple Antenna Systems Volker Kuhn A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION Contents Preface xi Acknowledgements xv List of Abbreviations xvii List of Symbols xxi 1 Introduction to Digital Co ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود تحقیق مهندسی مخابرات - روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي میکرواستریپ - فایل سمینار(پاورپوینت)

دانلود تحقیق مهندسی مخابرات - روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي میکرواستریپ  - فایل سمینار(پاورپوینت)     تحقیق در رشته مهندسي مخابرات    عنوان پروژه: روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي ميكرواستريپ (Microstrip) (همراه با طراحي و شبيه سازي آنتن نمونه و بررسي تاثير يكي از روشهاي ارائه شده در دو باند فركانسي) چكيده در اين پژوهش،كه هدف اصلي بررسي روش هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي ميكرواستريپ ميباشد، آنتن های ميکرواستريپ از لحاظ ساختاري و روشهای تحليل آن از جمل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان