کمال رمزی: من یک مبارز نیستم … من تاجران را مثل قصاب نمی کشم .. من علاقه مندم از کسانی که در مورد آنها می نویسم محافظت کنم.

برای پیشنهاد مکانهای بیرون رفتن فعالیت های بیست و دومین جشنواره فیلم مستند و کوتاه اسماعیلیه شاهد برگزاری نشست هم…

ادامه ←